درباره عمران بتن صانع

معرفی شرکت

تولید کننده بتن آماده، قطعات پیش ساخته بتنی و مجری پروژه های عمرانی

 

1-    دیوار پیش ساخته بتنی در ابعاد مختلف

2-     کالورت بتنی جهت پل های آبرو و پل های پیش ساخته بتنی در ابعاد مختلف

3-    پایه تیر چراغ برق جهت ارتفاع های m6 و m 9 و m12

4-    دال بتنی در ابعاد مختلف جهت سقف – کف پارکینگ

5-    تیرچه سیمانی در ارتفاع های مختلف

6-    بلوک سیمانی ته پر(20*20*40) بتن سنگین

و قطعات پیش ساخته بتنی بصورت سفارشی